• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javne ustanove

Sportski objekti

Skupština opštine Vranje je 21. 04. 1992. godine donela Odluku o osnivanju javne ustanove za sport i rekreaciju.

Obavlja delatnosti od opšteg interesa. Takođe, održava objekate i pruža usluge građanima i sportistima za takmičarske, trenažne i rekreativne aktivnosti u sportskim objektima.

 

 

Struktura
Poslovodni organ

  • Služba za opšte i zajedničke poslove
  • Služba organizacije sportske rekreacije
  • Služba održavanja objekta i uređaja
  • Služba održavanje higijene

 

Adresa: Bulevar Patrijarha Pavla 1
Telefon: 017/421-426 i 432-500 
Gradski stadion: 017/420-100
E-mail:   kontakt@sportskahalavranje.rs
               direktor@sportskahalavranje.rs
               nabavka@sportskahalavranje.rs
Sajt:  www.sportskahalavranje.rs