• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javne ustanove

Škola animiranog filma

Na temeljima Kluba ljubitelja filmske umetnosti, 1986. godine nastala je Škola animiranog filma, koja je 2011. godine Odlukom Skupštine Grada Vranja postala javna ustanova u kulturi grada Vranja. Škola ima odličnu saradnju sa institucijama kako na lokalnom tako i na republičkom nivou. Uspešno je realizovala više projekata u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije, Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, UNICEF-om, Italijanskim institutom za kulturu iz Beorada, ambasadom SAD iz Beograda kao i velikim brojem nevladinih organizacija koje su u ŠAF-u prepoznali kvalitet i potencijal.

JU ŠAF organizuje manifestaciju „Zlatni puž” koji se tradicionalno održava avgusta meseca u Vranju. Ova manifestacija nastala je na tekovinama Internacionalne dečije radionice animiranog filma, koja se organizuje od 1997. godine. Učesnici festivala i radionice bili su mnogi znameniti, svetski priznati i poznati animatori, režiseri, profesori, filmski radnici iz Japana, Italije, USA, Bugarske, Hrvatske, Izraela, Meksika, Belgije, Rusije, Španije, Grčke, Nemačke, Ukrajine, Švajcarske, Egipta, Indije, Makedonije, Bosne i Hercegovine...Sem internacionalnih manifestacija, ŠAF je organizovao i dve Multietničke radionice u Bujanovcu, radionicu sa decom sa posebnim potrebama, sa decom Romske populacije, sa decom iz seoskih područja, sa predškolcima, sa vojnicima i veliki broj radionica koje su održana po gradovima Srbije (Trstenik, Čačak, Priština, Sremska Mitrovica, Đuprija, Lozovik, Novi Sad...)

Od osnivanja do danas kroz ŠAF je prošlo više od 2500 polaznika koji su imali mogućnost da se upoznaju sa osnovama filmske umetnosti i animacije. U produkciji ŠAF-a ima više od 250 animiranih filmova u različitim tehnikama. ŠAF je član ASIFE, svetske organizacije koja okuplja sve animatore sveta sa sedištem u Ansiju.

 

 Struktura

  • Upravni i Nadzorni odbor
  • Direktor
  • Pet zaposleni

 

Adresa: Heroji sa Košara br.1
Telefoni: 017 /432-022,400-024,400-025
E-mail: fzsafvranje@gmail.com
Sajt: www.saf.co.rs
www.facebook.com /ŠAFVR
YouTube / ŠAF Vranje