• Grad Vranje
 • GRAD VRANJE

  Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javne ustanove

Centar za socijalni rad

U Centru za socijalni rad ostvaruju se prava na socijalnu zaštitu, pružanjem usluga socijalne zaštite i materijalnom podrškom, svakom pojedincu i porodici, kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i pratećim podzakonskim aktima, obavljaju razvojni, savetodavni istraživački i drugi stručni poslovi u socijalnoj zaštiti i ostvaruju drugi zakonom utvrđeni interesi.

 

Organizaciona struktura

 • Direktor
 • Unutrašnje organizacione jedinice - službe
 • Stručna i savetodavna tela

Unutrašnje organizacione jedinice utvrđuju se prema vrsti, složenosti, prirodi i međusobnoj povezanosti poslova u Centru i to:

 • Služba za pravne poslove
 • Služba za zaštitu dece i mladih
 • Služba za zaštitu odraslih i starih
 • Služba za finanansijske, administrativne i tehničke poslove

U okviru Službe za pravne poslove organizovan je rad:

 1. Prijemne kancelarije i Kancelarije u Vranjskoj Banji
 2. Kancelarije za  materijalna davanja

U cilju povezivanja i i integrisanja različitih organizacionih delova, pravovremenog obaveštavanja i kordinacije između pojedinaca i organizacionih jedinica u vršenju javnih ovlašćenja, u Centru se obrazuju stalna i povremena stručna i savetodavna tela.

 

Stalna tela Centra su:

 • Kolegijum rukovodioca
 • Kolegijum službe
 • Stalna komisija organa starateljstva
 • Povremena tela - stručni timovi.

 

Adresa: Zadarska 2
Telefon: 017/423-905
E-mail:  vranje.csr@minrzs.gov.rs
Sajt: https://www.csr-vranje.rs