• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javne ustanove

Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite

Javna ustanova Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite Vranje je ustanova socijalne zaštite u nadležnosti grada Vranja. Formiran je Odlukom Skupštine grada 26.01.2008. godine kao potreba da se, socijalna zaštita u gradu i Pčinjskom okrugu unapredi i ojača.

Delatnost Centra se odvija 24 sata neprekidno i možemo je sagledati kroz pružanje pet vrsta usluga i to:

*Prihvatilište za odrasla i stara lica;

*Prihvatilište za žrtve nasilja u porodici - Sigurna kuća;

*Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama;

*Lični pratilac deteta i

*Pomoć u kući za odrasla i stara lica.

 

 

Adresa: Milunke Savić bb
Telefon/fax 017/421-703
E-mail:  info@cszvr.org.rs
Sajt: http://www.cszvr.org.rs/ ; direktor@cszvr.org.rs