• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javne ustanove

Istorijski arhiv „31. januar"

Osnovana kao ustanova zaštite od posebnog društvenog značaja koja u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima obavlja poslove evidencije i zaštite arhivske građe i registraturskog materijala, vrši preuzimanje arhivske građe, daje informacije korisnicima arhivske građe, radi na kulturno-prosvetnoj i obrazovnoj delatnosti, ima izložbenu i izdavačku delatnost i drugo.

 

Struktura

  • Služba evidencije i zaštite arhivske građe i registraturskog materijala van Arhiva 
  • Služba depoa i tehničke zaštite
  • Služba sređivanja i obrade arhivske građe
  • Služba digitalizacije arhivske građe
  • Služba informativne, kulturno-prosvetne, obrazovne i propagandne delatnosti
  • Služba za opšte poslove

 

 

Adresa: Partizanska 17/a 
Telefon:017/ 423-334, 017/417-042
E-mail: istarhivvr@googlemail.com 
Sajt: www.vranjearhiv.com