• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javne ustanove

Kulturno-obrazovni centar

Kulturno – obrazovni centar Vranje je javna ustanova osnovana Odlukom Skupštine grada Vranja 08.07.2021. godine, promenom osnivačkog akta Regionalnog centra za talente Vranje radi proširenja delatnosti iz oblasti kulture. Kulturno – obrazovni centar Vranje osnovan je sa ciljem da širokim spektrom kulturnih i obrazovnih programa i aktivnosti promoviše, afirmiše i podstiče razvoj kulture i mladih talenata.

Misija Kulturno – obrazovnog centra je razvijanje, unapređenje i podizanje opšteg nivoa kulture u lokalnoj sredini, zadovoljenje kulturnih i obrazovnih potreba građana, stvaranje ambijenta za predstavljanje amaterskih umetničkih proizvoda, kao i podsticanje dece i mladih na kreativnost i stvaralaštvo.

U sklopu Kulturno – obrazovnog centra Vranje postoje dve organizacione jedinice čije su delatnosti kultura i obrazovanje. Kulturno – obrazovni centar Vranje organizuje ili participira u organizaciji vodećih gradskih festivala, obeležavanju važnih datuma, praznika i jubileja, konkursa, takmičenja, koncerata, književnih večeri, radionica, tribina, predavanja i drugih kulturno-obrazovnih edukativnih sadržaja.

 

Adresa: Heroji sa Košara br.1

Telefon/ faks:017/400-020

E- mail: kocvranje@gmail.com

Sajt: kocvr.org.rs