• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Kултурно-образовни центар

Културно – образовни центар Врање је јавна установа основана Одлуком Скупштине града Врања 08.07.2021. године, променом оснивачког акта Регионалног центра за таленте Врање ради проширења делатности из области културе. Културно – образовни центар Врање основан је са циљем да широким спектром културних и образовних програма и активности промовише, афирмише и подстиче развој културе и младих талената.

Мисија Културно – образовног центра је развијање, унапређење и подизање општег нивоа културе у локалној средини, задовољење културних и образовних потреба грађана, стварање амбијента за представљање аматерских уметничких производа, као и подстицање деце и младих на креативност и стваралаштво.

У склопу Културно – образовног центра Врање постоје две организационе јединице чије су делатности култура и образовање. Културно – образовни центар Врање организује или партиципира у организацији водећих градских фестивала, обележавању важних датума, празника и јубилеја, конкурса, такмичења, концерата, књижевних вечери, радионица, трибина, предавања и других културно-образовних едукативних садржаја.

 

Адреса: Хероји са Кошара бр.1

Телефон/ факс:017/400-020

Е- mail: kocvranje@gmail.com

Сајт: kocvr.org.rs