• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Slavoljub Stojmenović

Resor urbanizam i kapitalni projekti 

Rođen je u Vranju 24. maja 1982. godine, gde je završio osnovnu i srednju ekonomsku školu. Diplomirao je na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu u Nišu 2009. godine i stekao zvanje diplomirani inženjer arhitekture. Nakon završenih studija odlazi u Rusiju, kao stipendista Ruske Federacije, završava postdiplomske studije i radi u Belgorodu u Birou za projektovanje, izvođenje i izgradnju do 2011. godine, a zatim iz Rusije odlazi u Francusku do 2012. godine. Bio je član Gradskog veća, a od decembra 2020. do 31. januara 2024. obavljao je funciju v.d.direktora JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja. Govori ruski i engleski jezik. Oženjen, otac dvoje dece.

 

E-mail: stojmenovic_slavoljub@yahoo.com

Telefon: 017/402-378