• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Darko Filipović

Resor turizam i ugostiteljstvo

Rođen je 1982. godine u Vranju. Osnovnu školu završio je u Preševu, a Srednju ekonomsku školu u Bujanovcu. Diplomirao je na Univerzitetu Union u Beogradu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. U periodu od 2004 – 2011. godine bio je na čelu  privrednog društva KD „Prestiž“. Od 2012. do 2016. godine vodio je resor za sport i omladinu u Gradskom veću grada Vranja. Od 2017. godine na mestu je direktora u privrednom društvu „Vild sistem doo“. Licencirani je posrednik u prometu nepokretnosti i poseduje sertifikate iz oblasti IPA projekata EU fondova. U periodu od avgusta 2020. godine, obavljao je funkciju odbornika Skupštine grada Vranja, a od 27.6.2023. godine bio je član Gradskog veća za resor turizam. Otac je dvojice sinova.

 

E-mail: darko.filipovic@vranje.org.rs

Telefon: 017/402-382