• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Sekretar

Sekretar Gradskog veća - Jelena Pejković


Jelena Pejković rođena je 1981. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a zatim Pravni fakultet u Prištini. Pripravnički staž odradila je u advokatskoj kancelariji u Vranju, a od 2012. godine zaposlena je u Gradskoj upravi, najpre kao zamenik Sekretara Gradskog veća, a zatim kao viši saradnik Sekretarijata za urbanizam i imovinsko-pravne poslove. Udata, majka dvoje dece.

 

 

tel:017/402-334

E-mail: vece@vranje.org.rs