• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Danijela Milosavljević

Resor socijalna pitanja, lokalna samouprava i informisanje

Rođena je 1970. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a 1997. diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. U periodu od 2005. do 2007. godine radila je u Domu za decu i omladinu „Olivera Verica Đorđević“,  a zatim u Javnoj ustavnovi Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite. U periodu od 2016. do 2023. bila je član Gradskog veća za resor socijalna pitanja i lokalna samouprava. Za člana Gradskog veća izabrana je ponovo 2024. godine. Udata, majka dvoje dece.

 

 

E-mail: danijela.milosavljevic@vranje.org.rs

Telefon: 017/402-378