• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Saša Stamenković

Resor nacionalne manjine, etničke zajednice i organizacije civilnog društva

Rođen je  13. jula 1968. godine u Vranju gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu 1995. godine i stekao stručno zvanje diplomirani inženjer geologije. Svoju radnu karijeru započeo je u preduzeću „Nemetali“. Od 1998. do 2001. godine radio je u Holding kompaniji „Simpo“, a od 2001. do 2014. u preduzeću „Sanch“, na poslovima komercijalnog direktora. Za vršioca dužnosti direktora Narodnog muzeja Vranje postavljen je jula  2016. godine, a od  2017. do  2021. godine bio je direktor Narodnog muzeja. Od  2021. godine do marta 2023. radio je u Muzeju  na poslovima organizatora muzejskih aktivnosti. Od marta 2023. god. radio je kao v.d direktor JU Istorijski arhiv „31. januar“ u Vranju. 

Oženjen  je i otac četiri sina.

E-mail: s.stamenkovic68@gmail.com

Telefon: 017/402-382