• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Gradsko veće

Bojan Kostić

Bojan Kostić, diplomirani ekonomista, član Gradskog veća zadužen za resor - budžet i finansije

Bojan Kostić, rođen je 1986. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a  od 2011. godine radi u Službi budžeta grada Vranja, na poslovima planiranja i izrade budžeta.  Poseduje sertifikat za finansijsko upravljanje i kontrolu  u javnom sektoru i sertifikat Svetske banke za opštinske  finansije. U periodu od 2018. do  2020. godine bio je član Gradskog veća za resor budžet i finansije. Oženjen, otac dvoje dece.

 

 

E-mail: budzet@vranje.org.rs

Telefon: 017/402-309

 


Gradsko veće