• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Овлашћено лице за заштиту података о личности

Лице за заштиту података о личности  jе овлашћено лице коjе се брине о свим сегментима заштите података о личности. Лице прати примену одредби Закона о заштити података о личности и других закона и интерних прописа руковаоца или обрађивача коjи се односе на заштиту података о личности, укључуjући и питања поделе одговорности, подизања свести и обуке запослених коjи учествуjу у радњама обраде. Такође, лице информише, даjе мишљење руковаоцу или обрађивачу, као и запосленима коjи врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности, када се то затражи, о процени утицаjа обраде на заштиту података о личности и прати поступање по тоj процени и сарађуjе са Повереником.

Овлашћено лице: Ивица Михаjловић, шеф Одсека за грађанска стања
Тел: 017-402-341
Е-mail: ivica.mihajlovic@vranje.org.rs

 


Службе и Одељења