• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Послови Повереника за информациjе од jавног значаjа

Овлашћено лице за приступ информациjама од jавног значаjа стара се о обради примљених захтева, пружа тражиоцима информациjа неопходну помоћ за остваривање њихових права утврђених законом, израђуjе и ажурира Информатор о раду Градске управе.

 

Овлашћено лице: Весна Милетић, самостални саветник у Служби за односе са jавношћу
Тел: 017/402-398
E-mail: vesna.miletic@vranje.org.rs 

 


Службе и Одељења