• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Služba za energetski menadžment i energetsku efikasnost

Služba za energetski menadžment i energetsku efikasnost obavlja poslove koji se odnose na: prikupljanje i analiziranje podataka o načinu korišćenja i količini upotrebljene energije i energenata; predlaganje mera koje doprinose efikasnom korišćenju energije; popunjavanje postojećih baza podataka iz oblasti energetskog menadžmenta i potrošnje energije; pripremu programa energetske efikasnosti u periodu od najmanje tri godine i planove energetske efikasnosti na lokalnom nivou za period od godinu dana; izradu godišnjeg izveštaja energetskog menadžera prema nadležnom ministarstvu; promovisanje i sprovođenje energetskih pregleda objekata/zgrada u nadležnosti grada; prikupljanje informacija i dokumentacije o projektima iz oblasti energetske efikasnosti i vrednovanje projekata; pripreme predloga projekata za apliciranje i praćenje njihove realizacije; utvrđivanje potreba za energijom na teritoriji Grada i pripremu podataka za energetski bilans Republike Srbije; promovisanje i sprovođenje mera energetske efikasnosti u zgradarstvu, komunalnoj privredi, transportu i drugim oblastima; pripremu i realizaciju konkursa za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u zgradarstvu; promovisanje značaja korišćenja obnovljivih izvora energije i pripreme predloga i projekata iz ove oblasti; pripremu akata kojima se utvrđuju posebni finansijski i drugi podsticaji za efikasno korišćenje energije na teritoriji grada kroz realizaciju projekata i drugih aktivnosti; predlaganje načina obezbeđenja neophodnih energetskih resursa Gradske uprave i pravnih lica čiji je osnivač Grad; pripremu programa unapređenja energetske efikasnosti u oblasti prevoza; obavljanje stručnih poslova koji se odnose na: izradu planova, programa i projekata u oblasti zaštite, očuvanja i racionalnog korišćenja prirodnih resursa i dobara, upotrebe obnovljivih i alternativnih izvora energije i zaštite životne sredine; podsticanje programa edukacije u oblasti održivog razvoja, podizanja svesti o značaju energetske efikasnosti i saradnja sa udruženjima uz podizanje svesti krajnjih korisnika o značaju energetske efikasnosti, promovisanje energetskih protokola; ostvarivanje međuopštinske saradnje u oblasti energetskog menadžmenta, poslovi na pristupanju grada međunarodnim inicijativama koje okupljaju lokalne samouprave aktivne u unapređenju energetske efikasnosti i korišćenju obnovljivih izvora energije (povelja Gradonačelnika i sl. organizacije); izdavanje licenci iz oblasti toplotne energije i vođenje registra izdatih i oduzetih licenci u skladu sa zakonom; vođenje registra energetskih subjekata koji obavljaju delatnost proizvodnje, distribucije i snabdevanje kupaca toplotnom energijom, a koji su stekli podsticajne mere jer koriste visoko efikasnu kogeneraciju, otpadnu toplotu ili obnovljive izvore energije. Propisuje uslove pod kojima je distributer toplotne energije dužan da energetskog subjekta koji proizvodi toplotnu energiju iz obnovljivih izvora energije, visokoefikasne kogeneracije ili otpadne toplote priključi na svoju mrežu ili da ponudi priključenje i otkup toplotne energije; učešće u pripremi akata koji se tiču proizvodnje, snabdevanja i distribucije toplotne energije i tarifnog sistema; saradnju sa nadležnim ministarstvom radi praćenja sprovođenja strateških i planskih dokumenata za energetsku efikasnost u Republici Srbiji; drugi poslovi iz oblasti energetske efikasnosti.

 

Rukovodilac: Danijela Bandović
tel: 017/402-381
E-mail: danijela.bandovic@vranje.org.rs
            energetskasanacija@vranje.org.rs