• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za zajedničke poslove

Odeljenje za zajedničke poslove obavlja stručne i organizacione poslove koji se odnose na: korišćenje i tekuće i investiciono održavanje zgrada i službenih prostorija, protivpožarno i fizičko obezbeđivanja objekta, opreme, zaposlenih i građana u prostorijama Gradske uprave, održavanje higijene, pružanje ugostiteljskih usluga, korišćenje i održavanje telefonskih uređaja i opreme za nadgledanje objekta, održavanje i korišćenje vozila Gradske uprave i prevoz zaposlenih i drugih lica za potrebe grada; kopiranje i umnožavanje pisanog materijala o održavanje opreme.

Na osnovu posebnog ugovora Gradske uprave i zainteresovanog lica služba može obavljati poslove iz svog delokruga i za potrebe drugih organa i organizacija.

Odeljenje obavlja i druge poslove za potrebe Grada.

 

Rukovodilac: Nebojša Živković
tel:  017/402 353
E-mail: nebojsa.zivkovic@vranje.org.rs