• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Решења за изградњу

Број предмета: ROP-VRE-26554-ISAW-9/2023

Датум објављивања: 14. август 2023.

Статус: издаје се