• Grad Vranje
 • GRAD VRANJE

  Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Skupština grada

Predsednica Skupštine grada - Zorica Jović

Rođena 1976. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu, a potom i Ekonomski fakultet  Prištinskog univerziteta. 

 • Od marta 2002. do juna 2016. radila je kao profesor ekonomske grupe predmeta u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Vranju.
 • U periodu od 2010. do 2012. godine obavljala je poslove pomoćnika direktora Ekonomsko- trgovinske škole.
 • Od juna 2016. do avgusta 2020. godine bila je član Gradskog veća za resor obrazovanje, kultura, informisanje i verske zajednice.
 • Od avgusta 2020. godine do oktobra 2023. obavljala je funkciju zamenice gradonačelnika grada Vranja i članice Gradskog veća za resor obrazovanje, kultura, informisanje i versske zajednice.
 • Od 31. oktobra 2023. bila je članica Privremenog organa grada Vranja.
 • Učesnik je projekta „Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja“ , Ministarstva prosvete Republike Srbije u delu samovrednovanja i praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. 
 • Od  oktobra   2019. godine, šef  je tima za saradnju sa UNESKOM, od kada je Grad Vranje  izabran za člana UNESKO Mreže kreativnih gradova u oblasti muzike, kao jedini grad iz Srbije.  
 • Rukovodilac je projekta ,,Vranjskom kaldrmom", po konkursu Ministarstva kulture,  u okviru kog je urađena rekonstrukija Muzej kuće ,,Bora Stanković“ u Vranju.
 • Rukovodila je projektom ,,Staro, staro mi dajte što miriše na suv bosiljak'' u okviru kog je završena rekonstrukija Narodnog Muzeja i urađena stalna etnološka postavka u Narodnom Muzeju u Vranju,  uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.
 • Od novembra 2021. do novembra 2023. godine bila je članica Saveta za obrazovanje, kulturu, sport i omladinu pri SKGO-u.
 • Članica  je Radne grupe za izradu Zakona o dualnom obrazovanju.
 • U periodu od juna 2016. godine bila je zadužena za praćenje realizacije mnogih projekata kao što su: rekonstrukcija Pozorišta ,,Bora Stanković“ u Vranju, rekonstrukcija osnovnih škola ,,Svetozar Marković“ i ,,Vuk Stefanović Karadžić“, kao i vrtića ,,Dečja radost“ i ,,Pčelica“  i  izgradnju vrtića ,,Bajka“ .
 •  Od januara 2021. godine zamenica je člana u Delegaciji Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Veću regiona.
 • Udata, majka dvoje dece.

Telefon: 017/402-304

Mail: predsednikskupstine@vranje.org.rs

        zorica.jovic@vranje.org.rs