• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Lokalni ombudsman

Marko Tričković, ombudsman Grada Vranja

Rođen je 29.novembra 1985. godine u Vranju, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu. Bio je pripravnik u Osnovnom sudu i Osnovnom tužilaštvu, a 2014. godine položio je pravosudni ispit u Beogradu. Radni odnos zasnovao je u Nacionalnoj službi za zapošljavanje - Filijala u Vranju, na pravnim poslovima na mestu savetnika za ostvarivanje prava za slučaj nezaposlenosti u prvom stepenu. Radio je i u AD „Simpo" na mestu referenta za pravne poslove, kao i „Alfa Plamu". U periodu od 2016 - 2020. godine bio je na funkciji sekretara Skupštine grada. Oženjen je i otac dvoje dece.

 

tel. 017/420 184

E-mail: vranjeombudsman@gmail.com