• Grad Vranje
 • GRAD VRANJE

  Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Javna preduzeća

Komrad

Osnovan 28.02.1956. godine, a glavna delatnost je održavanje javne higijene i zelenila.

 

Struktura
Poslovodni organ

 • Poslovni organ (direktor)
 • Sektor pravnih i opštih poslova
 • Finansijski sektor
 • Sektor tehničkih poslova
 • Služba za rad i radne odnose
 • Komercijalni sektor
 • PR
 • Služba unutrašnje kontrole

 

 

Adresa: Trg bratstva i jedinstva 7/1
Telefon: 017/ 421-811
E-mail:

Uprava: komrad1@mts.rs

Komercijala: jkpkomrad@ptt.rs

Deponija „Meteris“: komrad@mts.rs

 

Sajt: www.komrad.rs