• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Znameniti Vranjanci

Justin Popović

(1894-1979)

Rođen je u Vranju. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i nižu gimnaziju. Bogoslovske nauke učio je u Beogradu. Doktorirao je u Atini. Bio je profesor Dogmatike na beogradskom Bogoslovskom fakultetu. Posle Drugog svetskog rata živeo je u manastiru Đelije kod Valjeva. Bavio se najviše teološkom naukom.

Arhimandrid Justin Popović, jedan je od najvećih filozofa u pravoslavlju uopšte. Njegovo obimno delo ima i umetničku vrednost i riznica je srpskog jezika.

Poznata su mu dela: „Dogmatika" (u tri toma), „Žitija svetih" (u 12 tomova), „Dostojevski o Evropi i Slovenstvu"; i dr.