• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Znameniti Vranjanci

Hadži-Todor Dimitrijević

(1889-1977)

Osnovnu školu je završio u Vranju. Gimnazijsko školovanje nastavio u Beogradu. Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od 1911. je bio u Americi. Prvo je sarađivao u „Srbobranu“, a potom je bio njegov urednik. Godine 1914. u Čikagu objavljuje knjigu „Propast Austrije“. Zbog toga ga Austrougarska u notama velikih sila proglašava za jednog od uzročnika Prvog svetskog rata. Za vreme Prvog svetskog rata drži po svetu predavanja u korist Srbije i srpske vojske. Godine 1917. Crveni krst ga zbog toga odlikuje na Krfu najvećim odličjem - zlatnim krstom.

Hadži-Todor Dimitrijević je kao publicista objavljivao mnoge knjige na srpskom, engelskom, španskom, nemačkom i portugalskom jeziku. Izdavao je i list „Naše selo" (1932-1941).

Posle Drugog svetskog rata najviše se bavio jezikoslovljem i leksikografijom.