• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Znameniti Vranjanci

Đorđe Tasić

(1892-1943)

Rođen je u Vranju. Bio je ugledan profesor Beogradskog univerziteta.

Među dva svetska rata važio za jednog od najvećih jugoslovenskih pravnih pisaca. Bavio se pravnom filozofijom, sociologijom, politikologijom i drugim naučnim disciplinama. Znao je više stranih jezika i bio u mogućnosti da prati najnovija dostignuća u evropskoj nauci. Mnoge njegove pravne studije i rasprave i u naše doba visoko su cenjene. Tasić je dosledan borac za slobodu, napredak i demokratiju. Zato su ga i streljali nemački fašisti.

Poznata dela: „Problem opravdanja države", Beograd 1920; „Pravne rasprave", Beograd 1921; „O teoriji narodne suverenosti", Ljubljana 1925; „Uvod u pravne nauke", Beograd 1933, 1938, 1939; „Savremeni politički sistemi i shvatanja o državi", Beograd 1936.