• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Права грађана

Зараде изабраних лица

Функција

Зарада 

Градоначелник  

153.969,84

Заменик Градоначелника

144.141,98

Председник Скупштине

147.417,93

Зам.председника Скупштине

44.225,38 (накнада)

Члан Градског Већа

113.020,42

Заштитник грађана

113.020,42

Секретар Скупштине

126.936,69

Помоћник Градоначелника

118.229,84

Начелник Градске Управе

135.643,54

Зам.нач .Градсke управе

117.172,33

Градски правобранилац

135.185,28

Заменик правобраниоца

111.673,27

Интерни ревизор

135.643,54