• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Prava građana

Zarade izabranih lica

Funkcija

Zarada 

Gradonačelnik  

153.969,84

Zamenik Gradonačelnika

144.141,98

Predsednik Skupštine

147.417,93

Zam.predsednika Skupštine

44.225,38 (naknada)

Član Gradskog Veća

113.020,42

Zaštitnik građana

113.020,42

Sekretar Skupštine

126.936,69

Pomoćnik Gradonačelnika

118.229,84

Načelnik Gradske Uprave

135.643,54

Zam.nač .Gradske uprave

117.172,33

Gradski pravobranilac

135.185,28

Zamenik pravobranioca

111.673,27

Interni revizor

135.643,54