• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Јавне установе

Центар за развоj локалних услуга социjалне заштите

Центар за развоj локалних услуга социjалне заштите jе у надлежности Града Врања, формиран Одлуком Скупштине града Врања 26.01.2008. године.

Основна делатност Центра:

  • Прихватна станица (прихватилиште) за децу и омладину;
  • Прихватна станица (прихватилиште) за одрасла и стара лица;
  • Прихватилиште за жртве породичног насиља;
  • Дневни боравак за децу и омладину са посебним потребама.

 

 

Адреса: Милунке Савић бб
Телефон/фаx 017/421-703
Е-mail:  info@cszvr.org.rs
Саjт: http://www.cszvr.org.rs/