• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

24. март 2023.

Град Врање добитник награде у области Одговорност и владавина права

Министарство државне управе и локалне самоуправе доделило је годишње награде за најбоље општинске/градске управе у 2022. години, као вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу. Град Врање нашао се међу четири најбоље локалне самоуправе у Србији у 2022. години у четири категорије, према критеријумима које прописује Министарство државне управе и локалне самоуправе. Осим Врања у тој групи су и Град Крагујевац и општине Сокобања и Врњачка Бања. Награда у области  Одговорност и владавина права додељена је граду Врању за пример добре праксе под називом „Планирање и буџетирање у функцији одрживог развоја града Врања“. У области Ефикасност и делотворност награђен је град Крагујевац, у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе награда је припала општини Сокобања, док је за област Равноправност и анти-дискриминација награда додељена општини Врњачка Бања. Укупно додељена средства локалним самоуправама са најбољом праксом у областима добре управе, у оквиру доделе годишње награде, износе 10.000.000,00 динара, тако да је свака од од локалних самоуправа добила 2,5 милиона динара за даљи развој.