• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

24. mart 2023.

Grad Vranje dobitnik nagrade u oblasti Odgovornost i vladavina prava

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave dodelilo je godišnje nagrade za najbolje opštinske/gradske uprave u 2022. godini, kao vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou. Grad Vranje našao se među četiri najbolje lokalne samouprave u Srbiji u 2022. godini u četiri kategorije, prema kriterijumima koje propisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Osim Vranja u toj grupi su i Grad Kragujevac i opštine Sokobanja i Vrnjačka Banja. Nagrada u oblasti  Odgovornost i vladavina prava dodeljena je gradu Vranju za primer dobre prakse pod nazivom „Planiranje i budžetiranje u funkciji održivog razvoja grada Vranja“. U oblasti Efikasnost i delotvornost nagrađen je grad Kragujevac, u oblasti Transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave nagrada je pripala opštini Sokobanja, dok je za oblast Ravnopravnost i anti-diskriminacija nagrada dodeljena opštini Vrnjačka Banja. Ukupno dodeljena sredstva lokalnim samoupravama sa najboljom praksom u oblastima dobre uprave, u okviru dodele godišnje nagrade, iznose 10.000.000,00 dinara, tako da je svaka od od lokalnih samouprava dobila 2,5 miliona dinara za dalji razvoj.