• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

19. april 2024.

Obuka o najnovijim izmenama u sistemu javnih nabavki

U sali Načelstva u toku je obuka koju su zajednički organizovali Grad Vranje i NALED (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) u okviru projekta „Javne nabavke i dobro upravljanje za veću konkurentnost“, a koji podržava Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA).

U ime lokalne samouprave, uvodno obraćanje imao je gradski većnik za budžet, finansije i privredu Bojan Kostić. „NALED je važan faktor u nastojanju da ovu državu učinimo boljom. Poseban osvrt i akcenat bih imao kod reformi Javne uprave, kod stvaranja povoljnog poslovnog okruženja i naravno suzbijanja sive ekonomije. Mi kao Grad smo dobili priznanje od strane NALED-a zbog našeg napora u razvoju elektronske uprave. Zahvaljujem se našim partnerima što su obezbedili ovu besplatnu obuku“, istakao je većnik.

Od 1. januara 2024. godine, na snagu su stupile izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama, kao i podzakonski akti koji su doneli novine u sistemu javnih nabavki. S tim u vezi, obuka se sastoji od teorijskih predavanja na kojima će biti i praktični primeri i uputstva. Obuka je i prilika za diskusiju, razmenu iskustava i otklanjanje svih dilema u vezi sa novim odredbama Zakona i podzakonskih akata.

Predavači na obuci su eksperti za javne nabavke Branimir Blagojević i Anid Isaković, dok obuku pohađaju svi zainteresovani naručioci.