• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

12. januar 2024.

Obaveštenje o dostavljanju podataka za lokalni registar izvora zagađivanja

Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava sve privredne subjekte sa teritorije grada Vranja da su u obavezi da dostave podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja.

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja u obavezi su da dostave privredni subjekti sa teritorije grada Vranja, koji predstavljaju izvore zagađivanja različitih delatnosti koje su definisane u Listi 2. Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka („Službeni glasnik RS“, br. 91/10, 10/13 i 98/16).

U skladu sa članom 7. napred navedenog Pravilnika, podaci za Lokalni registar se dostavljaju na propisanim obrascima na sledeći način:

1. jedan popunjen komplet obrazaca odštampan u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu: GU Vranje, Kralja Milana br. 1, 17500 Vranje i

2. jedan elektronski popunjen komplet obrazaca na kompakt disku (CD) ili na mejl adresu:

•  ekovranje@gmail.com,

•  marija.blagojevic@vranje.org.rs

•  zivotnasredina@vranje.rs

Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu i obuhvataju period od  01. januara do 31. decembra.


NAJNOVIJE VESTI

15. jul 2024.
Ovogodišnja jubilarna 20. po redu manifestacija „Dani Vranja”, biće održana od 28. do 31. avgusta. Najpre će prvog dana, u...