• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

26. septembar 2023.

GV: Usvojena odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu

Na 155. sednici Gradskog veća kojom je predsedavao gradonačelnik dr Slobodan Milenković, između ostalog, usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Vranja za 2023. godinu, koju je obrazložio gradski većnik Bojan Kostić. ,,Ukupan budžet projektovan je na 3.664.146,00 dinara, što je skoro na nivou ostvarenog budžeta u 2022. godini. Deficit je planiran na iznos od 174 miliona dinara, odnosno 5% u odnosu na projektovane prihode, od toga 80% se pokriva od  neutrošenih sredstava, koje smo ostvarili u prethodnoj godini, a 20% od primanja od zaduživanja“, rekao je Kostić. Nakon toga, on je govorio o novinama u rebalansu i o realizovanim aktivnostima po resorima u toku godine. ,,U resoru poljoprivrede nastavljamo sa subvencijama za opremanje poljoprivrednih gazdinstava i za ove namene izdvojeno je oko 22 miliona dinara, dok je za udruženja u oblasti poljoprivrede planirano 8 miliona dinara. Kad je reč o resoru životna sredina, u toku je realizacija projekta ,,Čista Srbija“, vrednosti 72 miliona evra u okviru kojeg će biti izgrađeno oko 140 km fekalne kanalizacione mreže na teritoriji grada Vranja. U oblasti energetske efikasnosti, rebalansom su uvećana sredstva za 29 miliona dinara koja su namenjena građanima koji se javljaju po raspisanom Javnom pozivu za zamenu stolarije, obnovu fasada, postavljanje solarnih panela i zamenu kotlova za grejanje. Ukupno planirana sredstva u oblasti saobraćaja su 280 miliona dinara, od toga 100 miliona je opredeljeno za rehabilitaciju ulica. U oblasti socijalne zaštite, imamo uvećanje u odnosu na inicijalni budžet za 77 miliona dinara, koji se odnose pre svega na povećanje subvencija za prevoz osetljivih kategorija stanovništva i  učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada Vranja“, rekao je Kostić. Takođe, na današnjoj sednici razmatrani su i prihvaćeni Nacrt odluke o izmenama odluke o javnim parkiralištima i Predlog Pravilnika o kriterijumima za priznavanje prava na korišćenje i učešće korisnika u ceni usluge pomoć u kući. Članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog odluke o utvrđivanju vrste i obima nagrađivanja učenika iz budžeta grada Vranja u 2023. godini. ,,Prema ovoj odluci, kao i ranijih godina, svim učenicima osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na teritoriji grada Vranja, koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkim takmičenjima, koji se nalaze u kalendaru Ministarstva prosvete, biće dodeljena novčana nagrada u iznosu od 5.000 dinara,. Očekuje se da novčana sredstva budu uplaćena početkom oktobra“, rekla je Danijela Milosavljević. Takođe, razmatrani su i prihvaćeni Izveštaj o pripremljenosti toplotnih izvora za nastupajuću grejnu sezonu, Tekst javnog poziva za učešće u javnoj raspravi sa programom javne rasprave, za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja Grada Vranja za period od 2023. do 2030. godine i Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Vranja za 2023. godinu.