• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Људски ресурси

Људски ресурси

Према прелиминарним подацима Пописa становништва, домаћинстава и станова 2022., објављеним у Саопштењу Републичког завода за статистику https://publikacije.stat.gov.rs/G2022/Html/G20221350.html на територији града Врања је укупно 74.876 лица (67.250 становника у Врању и 7.626 лица у Врањској Бањи). Укупан број пописаних домаћинстава је 25.710 (22.972 у Врању и 2.738 у Врањској Бањи) на територији града Врања је укупно 74.876 лица (67.250 становника у Врању и 7.626 лица у Врањској Бањи). Укупан број пописаних домаћинстава је 25.710 (22.972 у Врању и 2.738 у Врањској Бањи).

Према подацима Националне службе за запошљавање – филијала Врање, на територији града Врања у новембру 2022.године било је 5.822 лица (3.240 је жена). Од овог броја, 1.603 лица (од чега је 951 жена) је са IV степеном стручне спреме (око 27% укупног броја незапослених).

На територији града Врања постоји преко 50 образовних профила у средњем образовању.

Академија техничко-васпитачких струковних студија – одсек Врање, даје могућност студирања на различитих студијским програмима – производна економија, заштита животне средине, прехрамбена технологија, инжењерство намештаја и ентеријера, саобраћај и транспорт, машинско инжењерство, предузетнички менаџмент, струковна медицинска сестра.   

https://www.odsekvranje.akademijanis.edu.rs/ 

 

У Врању се налази и Педагошки факултет https://www.pfvr.ni.ac.rs/ као и издвојена одељења факултета са центрима у већим градовима.

Програм дуалног образовања је један од препознатих и имплементираних механизама за усклађивање потреба послодаваца са средњим и високим образовањем на територији града Врања. На овај начин, ученици и студенти уче кроз теоријске и практичне облике наставе – код изабраних послодаваца, што је још једна од манифестација принципа „учење кроз рад“.

Изградња Тренинг центра за обуку је пројекат који је у току и представља иновативни, одрживи механизам развоја радне снаге у складу са потребама инвеститора, кроз сарадњу са васпитно-образовним интитуцијама. Опредељена локација на територији Слободне зоне додатно афирмише Слободну зону и промовише све предности пословања у режиму зоне.

Влада Републике Србије је донела Одлуку о оснивању Образовно-научног центра „Ћошка – Риста Стајић“ у Врању. У овом центру ће се посебно изучавати природне науке, попут физике, хемије, математике и астрономије, али се истовремено, његовом изградњом, добија модеран, одржив, институционално-технички оквир за даље повезивање образовања са привредом.

Заинтересованим инвеститорима на територији града Врања су доступни и бројни редовни  програми обука, квалификација и преквалификација у сарадњи са надлежним институцијама, уз могућност суфинансирања обука кроз мере активне политике запошљавања које реализује град Врање у сарадњи са Националном службом за запошљавање или самостално.


Људски ресурси