• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Главни урбаниста

Јелена Марковић

Јелена Марковић, дипломирани инжењер архитектуре, Градски урбаниста

Јелена Марковић рођена  је 10. јуна 1969. године у Вуковару, где је завршила основну и средњу школу, математичко информативни смер.  Уписала је Грађевинско - архитектонски факултет у Сарајеву, али због рата прелази на Грађевинско –архитектонски факултет у Приштини, где 1996. дипломира и стиче звање  дипломирани инжењер архитектуре. Радну каријеру почела је у Скупштини општине Бујановац у Одељењу за урбанизам, у периоду од 1997. до 1998.год. Од 1998. до 2003.год. ради у ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове" Бујановац,  као стручни сарадник за урбанистичке послове. У периоду од 01.09.2002. до 01.04. 2003. год. радила је као надзорник на изградњи у области Врања, Бујановца и Прешева за Енглеску хуманитарну организацију “Tearfund” канцеларија у Врању.У току 2004. год. као стручни консултант за урбанистичке послове сарађивала је са CHF international in Serbia, канцеларија у Врању.  Од  2005. до 2011. год радила је  у Атељеу  за пројектовање  „ГЕА“ ПР Врање на пословима одговорног урбанисте и одговорног пројектанта. У периоду од 2011. до 2017. водила је Агенција за екологију и пројектовање „Urban place“ ПР Врање. Од 2017. ради у Градској управи града Врања као Главни урбаниста.  Удата је, мајка двоје деце.

 

Лиценце: 

- Одговорног урбанисте издата, од стране Инжењерске коморе Србије;

- Одговорног пројектанта, издата од стране Инжењерске коморе Србије.

 

mail: glavniurbanistavr @gmail.com

017/402-328


Главни урбаниста