• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

20. јун 2024.

Завршена 5. седница Скупштине града

На 5. седници локалног парламента којом је председавала председница Скупштине Зорица Јовић, на самом почетку, потврђени су мандати нових одборника. То су Слободан Стаменковић и Драган Антић, са листе ,,Храбро за Врање- СРЦЕ, ДС, ПСГ, Еколошки устанак-Ћута“, Слађан Китановић са листе “Александар Вучић – Врање не сме да стане” и Сунчица Алексић, са листе “Јединствена Србија – Драган Марковић Палма”. Усвојена је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва, капитала и других облика организовања, у периоду од 1.1. до 31.12.2023. године. Након покушаја одборника опозиције да блокирају рад Скупштине, ток седнице је ипак настављен по пословнику, известиоци су образлагали испред одборника, јер је говорница била блокирана. 

На данашњем заседању градског парламента одборници су, између осталог, разматрали и усвојили Извештаје о раду са Финансијским извештајима пословања за 2023. годину, Јавних предузећа „Водовод“, „Комрад“, „Нови дом“, „Урбанизам и изградња града Врања“, „Паркинг сервис“, „Управа Бање“, Привредног друштва „Слободна зона“, као и финансијске извештаје за 2023. годину Јавних предузећа „Дирекција за развој и изградњу града Врања“ и „Скијалиште Бесна Кобила“.

Такође одборници су дали зелено светло и на Извештаје о раду са Финансијским извештајима за 2023. годину Јавних установа: Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга социјалне заштите, Позориште „Бора Станковић“, Јавна библиотека „Бора Станковић“, Културно образовни центар, Народни музеј, Народни универзитет, Историјски архив „31. јануар“, Школа анимираног филма, Јавне установе за управљање спортским објектима у својини града Врања – Спортски објекти, Туристичка организација, Апотека Врање.

Усвојени су и Извештаји о раду за 2023. годину локалног омбудсмана града Врања, Градског правобранилаштва, главног урбанисте, затим Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за младе за 2023. годину, Предлог локалног акционог плана за превенцију и борбу против вршњачког насиља за период 2024-2026. године, Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације подручја соларне електране „Кобра“, Предлог Решења о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у ПУ „Наше дете“, као и Предлог Решења о измени Решења о давању претходног мишљења за промену граница катастарских општина и Предлози Решења о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Врања.

Одборници су разматрали и усвојили Предлоге Решења о престанку мандата и именовању директора Јавних предузећа и установа. Због истека периода на који су именовани престао је мандат директорима Јавног комуналног предузећа „Комрад“, Јавног предузећа „Нови дом“, Јавне установе „Центар за социјални рад“ и Јавне установе „Народни музеј“. На ове функције поново су изабрани Зоран Димитријевић, Горан Петровић, Јадранка Стојановић и Маја Алексић на мандат од четири године. Такође, усвојен је и Предлог Одлуке о разрешењу и именовању председника, чланова, заменика председника и заменика чланова и секретара Градске изборне комисије у сталном саставу, затим Предлози Решења о разрешењу члана надзорног одбора Јавних предузећа „Водовод“ и „Управа Бање“ Врањска Бања, и Педлози решења о измени и допуни Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавних предузећа „Водовод“ и „Управа Бање“ Врањска Бања, као и Предлог Решења о разрешењу и измени и допуни Решења о именовању чланова сталних радних тела-савета и комисија Скупштине града Врања