• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

12. фебруар 2024.

Расписан Конкурс за  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Врања у 2024. години

Градско веће расписало је Конкурс за  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Врања у 2024. години.        Конкурс се расписује за пројекте:

1) производња медијских садржаја;

2) стручна едукација, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживање у области јавног информисања.

Конкурс се расписује и средства се додељују за пројекте чија реализација може трајати до годину дана од дана доношења одлуке о додели средстава. Приликом закључивања уговора са сваким корисником одређује се рок за реализацију пројекта, у складу са планом пројектних активности.

Средства опредељења Одлуком о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја  и стручне едукације, унапређења професионалних и етичких стандарда и истраживања у области jавног информисања на територији Града Врања у  2024. години, износе 30.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту је 12.000.000,00 динара.

Учесник Конкурса је у обавези да достави следећу документацију, сложену наведеним редоследом у шест примерака:

1. Попуњену и потписану пријаву (Образац 1) у шест примерака

Образац 1 се састоји из предлога пројекта и буџета пројекта и преузима се са веб-сајта Града Врања www.vranje.org.rs

2. Бодовну листу за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4), или Бодовну листу за оцену пројекта за стручне едукације, унапређење професионалних и етичких стандарда и истраживања у области јавног информисања (Образац 5) у три примерка (у зависности од врсте пројекта).

Обавезно спојити предлог пројекта, буџет пројекта и бодовну листу у једну целину (сваки примерак мора бити посебна целина, без коричења)

Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана обjављивања Конкурса на веб-сајту Града Врања www.vranje.org.rs,  односно од 13.02. до 27.02. 2024. године.

Одлука о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана  закључења конкурса.

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се на на веб-сајту Града Врања www.vranje.org.rs  где су видљиви и доступни све време трајања конкурса.

Пријаве пројеката слати на адресу:

Град Врање, Одељење за друштвене делатности – Одсек за образовање, културу, спорт, омладину и информисање, улица Краља Милана бр:1, 17500 Врање, у затвореној коверти, насловљено са „Пријава по Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Врања у 2024. години“ или предајом у Услужни центар  Градске управе, на шалтеру број 1 - Писарница.

На коверти обавезно назначити пуно име и адресу пошиљаоца и ставити ознаку НЕ ОТВАРАТИ.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 11 до 13 часова на телефон: 017/421-029