• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

1. децембар 2023.

Расписан Конкурс за доделу награде ,,Свети Сава'' за 2023. годину

На основу Одлуке о додељивању награде „Свети Сава“, Организациони одбор манифестациjе „Светосавска недеља 2024.“ донео jе Одлуку о расписивању Конкурса за доделу награде „Свети Сава“ за 2023. годину. Добитници награде „Свети Сава“ могу бити образовно-васпитне установе, поjединци коjи се баве образовно-васпитним радом у школи и Предшколскоj установи, ученици основних и средњих школа и студенти. Право предлагања кандидата за награду ,,Свети Сава” имаjу сва правна и физичка лица и могу предложити само по jедну установу, поjединца, ученика или студента. Предлози мораjу бити достављени у писаноj форми, са потребним доказима (фотокопиjе докумената), са потпуним образложењем, тако да Комисиjа има довољно елемената за оцену предложених  кандидата. Сва документа мораjу бити везана искључиво за годину за коjу се додељуjе награда. Предлози се достављаjу Комисиjи за утврђивање предлога за доделу награде ,,Свети Сава” наjкасниjе до 15. jануара 2024. године Одсеку за образовање, културу, омладину, спорт и информисање града Врања.