• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

18. октобар 2011.

Одлука о продузењу пописа до 20.10.

        Пописна комисиjа за териториjу града Врања, у складу са инструкциjама Републичког завода за статистику, на седници одржаноj дана 18.10.2011.године, донела jе

 

 

О Д Л У К У

 

              О ПРОДУЖЕЊУ ПОПИСА ДО 20.10.2011. ГОДИНЕ

 

 

И   Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. године на териториjи града Врања и градске општине Врањска Бања, продужава се jош два дана, односно до 20.Октобра 2011. године у 20 часова.

Одлука из става 1. донета jе из разлога што jе пописна комисиjа оценила да jе одређени броj грађана остао непописан у редовном термину ( 01-15.октобра), као и током додатна три дана (16.17 и 18. октобар). Такође, Одлука jе донета и због интересовања грађана, као и због поитпуног обухвата свих jединица пописа.

 

ИИ  Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Одлуку доставити Републичком заводу за статистику, електронским и штампаним медиjима и архиви.

 

 

 

 

 

                                                                                  ПОПИСНА КОМИСИJА

                                                                                  Заменик председника

                                                                                  Мирослава Младеновић

                                                                                  _____________________