• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

31. јануар 2024.

Нови термин одржавања јавне седнице након завршетка јавног увида у Нацрт плана детаљне регулације соларне електране ,,Кобра"

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине

у складу са  чланом 65. став 2. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19),

оглашава

НОВИ ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ

НАКОН ЗАВРШЕТКА ЈАВНОГ УВИДА У

НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „КОБРА“ НА ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОЊЕ ЖАПСКО НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА

И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Јавна седница Комисије за планове одржаће се по завршетку јавног увида у ЧЕТВРТАК 07.03.2024. године са почетком у 13,00 часова у великој сали Скупштине Града Врања.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.