• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

18. септембар 2023.

ГИС - Обновљиви извори енергије - ОИЕ (Потенцијалне локације-соларне електране-ветропаркови-биомаса)

У циљу привлачења већег броја инвестиција, ГИС Врање ГеоПортал објављује ажуриране просторне податаке у групи

ОИЕ

Нови слојеви “Локације и Подручје обухвата” пружају увид у:

  • потенцијалне локације које Град Врање нуди инвеститорима (преузете из важећег планског документа - Просторни план града Врања, 16 локација у понуди)
  • соларне електране
  • ветропаркови
  • котларнице на биомасу.

У планском периоду посебно ће се потенцирати коришћење алтернативних извора енергије: ветра, сунца, биомасе и др. у зонама које су се анализом показале погодно.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1177