Virtuelni matičar

Kako naručiti dokumenta?

 • Grad Vranje je omogućio Vama koji ste upisani u matične knjige koje se vode za matično područje Vranje, Kosovske Kamenice, Gnjilane, Vitina, Novo Brdo da putem interneta naručite i na kućnu adresu dobijete izvode i uverenja iz naših matičnih knjiga.

  NAPOMENA ZA NARUČIOCA

  • Podaci za lice se popunjavaju iz lične karte.
  • U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili e-poštom.
  • Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.
  • Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.
  • Ime i prezime na uplatnicama mora da se slaže sa zahtevom u virtuelnom matičaru.
  • Uplatu i slanje zahteva u virtuelnom matičaru izvršite istog dana.

   

  Potvrde o uplati taksi možete poslati:

  • Preporučenom poštom, na adresu:
   Grad Vranje, gradska uprava, Matična služba (za opštine sa teritorije Kosova i Metohije navesti „Matična služba KiM)
   Ul. Kralja Milana br.1, 17500 Vranje
  • Skenirati i poslati na e-adresu:
   1. za matično područje Vranje : maticar@vranje.org.rs.
   2. za matično područje Kosovske Kamenice, Gnjilane, Vitina, Novo Brdo : maticargl@vranje.rs

   

  • Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.
  • Rok za rešavanje podnetih zahteva preko virtuelnog matičara do 15 dana.
  • Obavezno izaberite način isporuke traženog dokumenta - Vrednosno pismo

   

  ~Uplata Republičke takse na žiro račun:
  840-742221843-57, model 97, poziv na broj 47-114:svha republička taksa;primalac budžet R.Srbije
  Iznos za izvod iz MKR, MKV, MKU je 430,00 dinara
  Iznos za međunarodni izvod iz MKR, MKV, MKU je 720,00 dinara
  Iznos za uverenje o državljanstvu je 780,00 dinara
  Iznos za uverenje o slobodnom bračnom stanju je 1150,00 dinara

  ~Uplata Gradske naknade na žiro račun:
  840-742341843-24, model 97, poziv na broj 47-114:svrha gradska naknada;primalac budžet Grada Vranja
  Iznos za izvod iz MKR, MKV, MKU je 555,00 dinara
  Iznos za međunarodni izvod iz MKR, MKV, MKU je 2.685,00 dinara
  Iznos za uverenje o državljanstvu je 565,00 dinara
  Iznos za uverenje o slobodnom bračnom stanju radi korišćenja u inostranstvu je 1255,00 dinara

  Svaki podneti zahtev za lične potrebe, zdravstvenu knjižicu ili radni odnos: 265,00 na račun gradske naknade

   

  - Potrebni podaci za podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz MK (rođenih, venčanih, umrlih) i izdavanje uverenja iz MK državljana

  Molimo Vas da obavezno popunite rubriku Svrha izdavanja.

  Ukoliko naručujete više od jednog izvoda ili uverenja u delu Napomena narudžbenice navedite da na adresu istog naručioca treba poslati više dokumenata (navedite i koja su dokumenta u pitanju i na čije ime glase) što će smanjiti ukupnu cenu narudžbe (plaća se poštarina samo na jednu pošiljku). Svaki pojedinačni dokument podleže plaćanju takse, osim ako ne postoji osnov za oslobađanje.

  INFORMACIJE:

  017/ 402-371 - Za matičnu službu Grada Vranja
  017/ 405-953, 405-878, 405-876, 405-877 - Za matične službe: Gnjilane, Novo Brdo, Kos. Kamenica i Vitina.