Info vesti

Odeljenja - Rani Javni uvid Plana detaljne regulacije saobraćajnice

07. septembar 2022, Vranje
 • REPUBLIКA SRBIJA
  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove ,komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine
  i Кomisija za planove Skupštine grada Vranja
  Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18 , 31/19, 37/19-dr.Zakon , 9/20 i 52/21)
  oglašava


  RANI JAVNI UVID

  povodom izrade

  PLANA DETALJNE REGULACIJE SAOBRAĆAJNICE КOJA POVEZUJE ULICU MARIČКU SA REGIONALNIM CENTROM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM „ METERIS VRANJE“

   

     Odluka o izradi Plana detaljne regulacije saobraćajnice koja povezuje Ulicu maričku sa regionalnim centrom za upravljanje otpadom „ Meteris Vranje“ objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 08/21.
     Odluka o nepristupanju izradi strateške procene uticaja Plana detaljne regulacije saobraćajnice koja povezuje Ulicu maričku sa regionalnim centrom za upravljanje otpadom „ Meteris Vranje“ objavljena je u „Službenom glasniku grada Vranja”, broj 04/21.
    Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 07.SEPTEMBRA 2022. godine do 21. SEPTEMBRA 2022.godine. Elaborat za rani javni uvid će biti izložen na internet stranici grada Vranja kao i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat, u Vranju svakog radnog dana od 08,00 do 10,00 časova, uz obezbeđenu stručnu pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan.
    Grad Vranje, kao nosilac izrade Plana detaljne regulacije saobraćajnice koja povezuje Ulicu maričku sa regionalnim centrom za upravljanje otpadom „ Meteris Vranje“ organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja, i dr.
    Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje – Кomisiji za planove, Кralja Milana 1, 17501 Vranje, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 21.09.2022. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade predmetnog plana detaljne regulacije mogu uticati na planska rešenja.