Gradske vesti

Obaveštenje GIK o glasanju van glasačkog mesta

11. januar 2022, Vranje
  • Obaveštenje GIK o glasanju van glasačkog mesta
    1/1

    U susret predstojećem glasanju na referendumu o izmeni Ustava, raspisanom za 16. januar 2022. godine, Gradska izborna komisija saopštila je da glasači mogu da obaveste nadležnu Komisiju o glasanju van glasačkog mesta, počevši od petka, 14. januara 2022. godine, a najkasnije na dan glasanja, do 11.00 časova.

    Obaveštenje o glasanju pre samog dana glasanja vrši se preko Gradske izborne komisije grada Vranja. Na dan glasanja, glasač može da obavesti glasački odbor, neposredno  ili  preko potkomisije (GIK), putem telefona ili uz pomoć lica koje samo odabere. Obaveštenje glasača o glasanju van biračkog mesta pre dana glasanja može se dostaviti 14. i 15. januara (petak i subota) u vremenu od 8.00 do 20.00 časova, na broj telefona potkomisije 017/ 412-196.

    Pravo glasanja van biračkog mesta imaju samo lica koja nisu u mogućnosti da dođu na glasačko mesto iz zdravstvenih razloga, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica. Prilikom prijavljivanja, glasač treba da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, JMBG, adresu i prebivalište i kontakt telefon, kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu.