Info vesti

Odeljenja - GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona

07. oktobar 2021, Vranje
 • GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona GIS - PGR ZONE1 – Centralna zona
  1/7

  GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi

                          P G R ZONE1

  Novi slojevi su: “Granica”, “Namena”, “Saobraćaj”, “Ograničenja urbanog razvoja”,“Objekti javne namene”, “Širina regulacije”, “Spratnost” i “Građevinska linija”. Slojevi pružaju uvid u granicu Plana generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna zona,pretežnu namenu prostora, saobraćajno rešenje saobraćaja sa profilima saobraćajnica, položajem građevinskih linija I planiranom spratnošću, ograničenja urbanog razvoja sa lokacijama koje su obuhvaćene Izmenom i dopunom GUP-ai lokacije objekata javne namene na prostoru obuhvata plana.

  Grupa “RGZ SLOJEVI” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulicei kućne brojeve.

   

  Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

  https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1887