Info vesti

Vodovod - Radovi na vodovodnoj mreži

13. jul 2021, Vranje
  • Radnici JP ,,Vodovod" danas će biti angažovani na sanaciji havarije na priključnom vodu na Trgu slobode i zameni  uličnih ventila na vodovodnoj mreži u Ulicama  Blaže Jovanovića i Danila Petrovića. Vozilo kanal džet biće angažovano na odgušenju, čišćenju i ispiranju kanalizacione mreže u Bulevaru AVNOJ-a.

  • Adresa: Beogradska 63
    Telefon:017/421-601
    E-mail: vodovodvranje@vodovodvranje.rs
    www.
    vodovodvranje.rs