Gradske vesti

Visoke temperature, rizik od izbijanja požara

23. jun 2021, Vranje
  • Visoke temperature, rizik od izbijanja požara
    1/1

    U letnjem periodu, usled visokih temperatura, povećava se opasnost od izbijanja požara. U cilju obezbeđenja određenog nivoa požarne sigurnosti kako bi se izbegle eventualne posledice, nadležne službe Gradske uprave, upozoravaju građane da ne pale strništa, a da lako zapaljive tečnosti, goriva i druge materije moraju biti pravilno uskladištene. Spaljivanje strnih useva, smeća i biljnih ostataka zabranjeno je Zakonom o zaštiti od požara. Takođe, zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim, vidno obeleženim mestima. Lice koje je izazvalo požar dužno je da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije, u skladu s posebnim propisom. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice a pravno lice od 300.000 do 1.000.000 dinara. Ukoliko se utvrdi da je na poljoprivrednom gazdinstvu vršeno spaljivanje žetvenih ostataka, gazdinstvo gubi pravo na podsticajna sredstva u poljoprivredi, u periodu od tri godine.