Gradske vesti

Odbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinu

10. jun 2021, Vranje
  • Odbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinuOdbornici usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinu
    1/8

    Na današnjoj sednici Skupštine grada Vranja, između ostalog odbornici su usvojili Odluku o završnom računu budžeta grada za 2020. godinu, koju je obrazložio Bojan Kostić gradski većnik. ,,U prethodnoj godini u budžetu grada ostvareni su prihodi u visini od 2.803.760.000 dinara, od čega je 245.772.000 dinara preneto iz prethodne godine. Ukupno izvršeni tekući rashodi iznose 2.646.662.000 dinara. Nakon sprovedenog obračuna krajnjeg rezultata ostvaren je suficit u budžetu u iznosu od 95.419.000 dinara.  Izvršenje budžeta u 2020. godini u odnosu na planirana sredstva iznosi 98%. U prethodnoj godini od Republike  smo dobili sredstva u iznosu od 230 miliona dinara, koja su između ostalog bila usmerena na rekonstrukciju bolnice, Narodnog muzeja, potrebe PU ,,Naše dete”. Za realizaciju kapitalnih investicija u prošloj godini utrošena su sredstva od 525.698.000 dinara. Najviše sredstava izdvojeno je za saobraćajnu infrastrukturu u iznosu od 267.926.000 dinara. Za realizaciju projekata iz oblasti komunalne delatnosti opredeljena su sredstva u visini od 254.166.000 dinara. Zbog pandemije izazavane koronavirusom, iz budžeta grada izdvojena su sredstva u visini od 136.918.000 dinara za oblast zdravstvene zaštite, od čega je 25.557.000 dinara izdvojeno za finansiranje lekara i medicinskih sestara angažovanih po ugovoru sa gradom”, rekao je Bojan Kostić, gradski većnik. U nastavku sednice, usvojena je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka između ulica Trg 7. septembar, Otona Župančića, Kozaračke, Zelengorske i 27. marta.  Odbornici su prihvatili Plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2021. godinu i Lokalni operativni plan odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda u ovoj godini. Usvojena su i Rešenja o otuđenju, uz naknadu u novcu, neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela. Na današnjoj sednici odbornici su usvojili i Rešenja o prestanku funkcije direktora javnih preduzeća ,,Vodovod” i ,,Novi Dom” i imenovanju vršioca dužnosti direktora ovih javnih preduzeća. Za vršioce dužnosti javnih preduzeća ,,Vodovod” i ,,Novi Dom” imenovani su dosadašnji direktori Goran Đorđević i Goran Petrović. Gradski parlament usvojio je i Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o imenovanju Izborne komisije grada Vranja u stalnom sastavu, kao i  Rešenja o razrešenju i imenovanju članova pojedinih školskih odbora.