Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija izmene urbanističkog projekta za dogradnju poslovno-stambenog objekta spratnosti Po +P+2 na katastarskoj parceli broj 5153 KO Vranje 1 u Vranju, PGR Zone 1 u Vranju -Centralna zona

13. maj 2021, Vranje