Info vesti

Odeljenja - GIS Vranje - novi tematski slojevi

12. april 2021, Vranje
  • GIS - novi tematski slojevi
    1/1

    Gradska uprava grada Vranja obaveštava javnost da se u okviru Geografskog informacionog sisterma, GIS – a, sva zainteresovana lica mogu informisati o novim tematskim slojevima i to: Ortofoto 2020, Planski obuhvati, Sprovodjenje planova, Pretežna namena zemljišta, Slojeve infrastrukture (saobraćaj, vodosnabdevanje, telekomunikacije, elektroenergetika) sa uvidom u postojeće i planirano stanje, Mreža naselja, Eksploataciona polja, Klimatologija, Solarni potencijal, Kvalitet životne sredine, Zaštićena kulturna dobra i Turizam, na portalu www.gisvranje.org.rs/gis.

    Podsećamo, Projekat Unapređenje GIS-a Vranja kroz integraciju novih dizajnerskih usluga finansirala je Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Srbije putem programa EU PRO koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije, uz sufinasiranje Grada Vranja.