Gradske vesti

Otvorene prijave za radno angažovanje Roma i Romkinja u okviru mere „Zajedno za zajednicu“

09. mart 2021, Vranje
 • Otvorene prijave za radno angažovanje Roma i Romkinja u okviru mere „Zajedno za zajednicu“
  1/1

  Mera radnog angažovanja po konceptu „Zajedno za zajednicu“ tokom pandemije COVID-19 deo je šireg projekta Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji implementira GIZ. Realizaciju mere radnog angažovanja uz njihovu podršku sprovodi NALED, u okviru projekta ‚‚Poboljšanje uslova života Roma i Romkinja i drugih marginalizovanih grupa u 18 JLS“ zajedno sa Asocijacijom koordinatora za romska pitanja.

  Ova mera usmerena je na kratkoročno radno angažovanje Roma i Romkinja i drugih marginalizovnih grupa (nezaposleni duže od godinu dana, samohrane majke, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, osobe iz višečlanih porodica, povratnici), tokom pandemije COVID-19. Cilj ZaZ mere je da ublaži negativne posledice pandemije COVID-19, doprinese poboljšanju uslova života i procesu oporavka zajednice, posebno marginalizovanih grupa.

  Koncept će se sprovoditi u 6 lokalnih samouprava (JLS): Vranje, Aleksinac, Pirot, Kruševac, Kragujevac i Subotica, sa ciljem da marginalizovanim osobama omogući prihode u vreme pandemije COVID-19, a istovremeno putem sprovođenja radova od javnog interesa doprinese potrebama zajednice i poboljšanju kvaliteta života u lokalnim samoupravama koje učestvuju u projektu.

  Popunjen prijavni formular potrebno je poslati do 20. marta 2021. na adresu: 

  NALED
  Makedonska 30, Beograd

  ili na email zajednozazajednicu@naled.rs,

  ili predati prijavu lokalnom medijatoru (spisak njihovih kontakata dostupan je u Informatoru).